Flåtaløkka utbyggingen

Vi fikk møte med prosjektleder for Flåtaløkka utbyggingen, Linn Terese Bakke fra Viken Fylkeskommune 7 februar. Hun hadde med seg en av arkitektene fra Spinn Arkitekter og byggleder. De presenterte de foreløpige planene for riving og bygging av ny skole. Det var samtidig gått ut nabovarsel til noen av de nærmeste naboene.

 

Rivingen vil antagelig starte rett etter påske. De må antagelig sette ned spuntvegg et par steder. Vi har sagt fra at vi er litt bekymret for rystelsene som kan oppstå under dette og mulige skader de kan påføre de gamle husene nær utbyggingen.

 

Planene for den nye skolen har mange gode kvaliteter som vi er godt fornøyd med. Dessverre har de ignorert kravene i reguleringsplanen om avtrapping mot den verneverdige bebyggelsen i nord. Vi synes heller ikke at den oppfyller kravet til å «spille sammen med den øvrige bebyggelsen».

 

De har søkt om avvik fra reguleringsplanen for et trappeoppbygg som går ca. 2.9 meter over tillatt høyde. Det er ikke søkt om avvik fra kravet om avtrapping mot nord.

 

Byggingen er planlagt startet før sommeren.

 

Vi planlegger å presentere planene og tegningene i mer detalj på årsmøtet. Det blir antagelig 18 mars, så hold av den datoen.

 

For styret og arbeidsgruppa i Lågalandet Beboerforening.

Sigmund