Årsmøte Lågalandet Beboerforening 2023:

  • Da har vi igjen gleden av å invitere dere til Årsmøte i Lågalandet Beboerforening.

 

Dato og tid: Onsdag 24 mai, kl. 18:00 (Kom presis grunnet begrenset adgang til bygget, det kan ikke stå åpent).

Sted: Nye Flåtaløkka Skole, Hovedinngangen (Møterom F328). Vi bør gå samlet opp fra inngangen. Vi kan henge opp lapp for å ringe oss om nødvendig.

 

Agenda:

0: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

1: Årsmelding. Vedlagt og vil også bli lagt ut på hjemmesiden vår.

2: Regnskap. Vedlagt, og vil også komme ut på hjemmesiden vår

3: Eventuelle endringer i vedtektene. Styret har ingen forslag til endringer.

4: Kontingent: Styret foreslår Ingen kontingent. Vi får støtte fra kommunen

5: Valg av styre (1 år av gangen). Vi foreslår:

Sigbjørn Løchen (gjenvalg)

Dagfinn Omberg (gjenvalg)

Sigmund Sundfør (gjenvalg)

Marit Fossan (gjenvalg)

6: Avstemning over eventuelle innkomne forslag:

 

Eventuelle forslag en ønsker å ta opp til avstemning må varsles styret senest to dager før årsmøtet.

 

Etter møtet: Liten omvisning på den nye skolen