Årsmøte Lågalandet Beboerforening 2024:

  • Da har vi igjen gleden av å invitere dere til Årsmøte i Lågalandet Beboerforening.

 

Dato og tid: Onsdag 12 Juni, kl. 18:00.

Sted: Møtet flyttes til Marit i Stiksrudgata 3.

 

Agenda:

1: Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen.

2: Årsmelding. Vedlagt og vil også bli lagt ut på hjemmesiden vår.

3: Regnskap. Vedlagt, og vil også komme ut på hjemmesiden vår

4: Eventuelle endringer i vedtektene. Styret har ingen forslag til endringer.

5: Kontingent: Styret foreslår Ingen kontingent. Vi får støtte fra kommunen

6: Valg av styre (1 år av gangen). Vi foreslår:

Sigbjørn Løchen (gjenvalg)

Dagfinn Omberg (gjenvalg)

Marit Fossan (gjenvalg)
Mona Sommer

6: Avstemning over eventuelle innkomne forslag:

 

Eventuelle forslag en ønsker å ta opp til avstemning må varsles styret senest to dager før årsmøtet.

 

 

 

Velkommen

Styret i Lågalandet Beboerforening

http://www.laagalandet.no