Nyheter:

  • Sikring av trapp ned til svømmehallen, se bilder nedenfor
  • Se Flåtaløkkautbyggingen
  • Årsmøte 2020: avholdt 10. juni
nytt_gelender_1-1023x575-resize

Beboerforeningens mål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser i området og arbeide for et godt og sosialt beboermiljø.

Beboerforeningen er partipolitisk uavhengig.

Området omfatter boligområdet avgrenset av Flåtaløkka/Abelsgate i sør, jernbanen i nord, Dyrmyrgata mot øst og Lågen mot vest.

Enhver husstand innenfor område kan bli medlem. Medlemskap er frivillig.

Se ellers vedtekter og møtereferat under fanene:

Arkiv og vedtekter

Er du ikke medlem kan du melde deg inn her.

laagalandet