Organisasjonsnummer: 818 300 662 


Beboerforeningens mål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser i området og arbeide for et godt og sosialt beboermiljø.

Beboerforeningen er partipolitisk uavhengig.

Området omfatter boligområdet avgrenset av Flåtaløkka/Abelsgate i sør, jernbanen i nord, Dyrmyrgata mot øst og Lågen mot vest.

Enhver husstand innenfor område kan bli medlem. Medlemskap er frivillig.

Se ellers vedtekter og møtereferat under fanen arkiv.

Er du ikke medlem kan du melde deg inn her.